Welkom

De Commissie Integriteit Publieke Omroep (‘CIPO’) bevordert naleving van de Governancecode voor de hele Nederlandse Publieke Omroep, en ziet op de naleving daarvan toe. De landelijke publieke omroep hanteert al sinds 2006 een eigen code met normen en aanbevelingen voor onder meer de inrichting van bestuur en toezicht, voor andere aspecten van integriteit en voor openbare verantwoording. De code heeft geen betrekking op de inhoud van programma’s.

De publieke omroep wordt voor een belangrijk deel gefinancierd met publieke middelen en is zich ervan bewust dat daarbij het nemen van verantwoordelijkheid hoort. De code is van en voor de omroepen, en biedt daarbij houvast. CIPO stimuleert bewust en actief omgaan met integriteitsvragen en helpt integriteit een onderdeel van de bedrijfscultuur te laten zijn.


Uitgelicht: