Welkom

Per 1 juli 2021 wordt het toezicht op naleving van de gedragscode uitgeoefend door het Commissariaat voor de Media, en niet meer door de Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO).

Als gevolg van de inwerkingtreding van bepalingen van de wet ‘Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep’ (35.554), is voor de raad van bestuur van de NPO (RvB NPO) de opdracht vervallen om in de gedragscode zoals bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, van de Mediawet, regels op te nemen voor toezicht en naleving. Op 29 juni 2021 heeft de RvB NPO een nieuwe code vastgesteld, die per 1 juli 2021 van kracht is: de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021. De regeling waarbij CIPO door de RvB werd ingesteld en haar taken en werkwijze werden geregeld is vervallen. Daarmee is een einde gekomen aan de commissie en haar secretariaat. Deze website zal worden verwijderd op 21 juni 2023.