Aanbevelingen tot wijziging geschenkenregeling

CIPO heeft aan de raad van bestuur van de NPO een aantal aanbevelingen gedaan om de geschenkenregeling aan te passen. Onder meer wordt aanbevolen om de registratie van geschenken te beperken tot ongebruikelijke geschenken waaronder in ieder geval geschenken met een waarde van meer dan €50,- worden verstaan. De wijzigingen moeten leiden tot een vermindering van administratieve handelingen.

Het advies is te vinden onder ‘Publicaties/Adviezen‘.