Promotie CD “Look of Love” van Trijntje Oosterhuis door Radio 2 geen aanleiding voor onderzoek door CIPO

De promotie van de CD van Trijntje Oosterhuis i.s.m. het Metropoleorkest vormt geen aanleiding voor een onderzoek door CIPO. De promo-activiteiten van Radio 2 rondom de CD en de winst die Radio 2 heeft gemaakt vallen niet onder het bereik van de Richtlijnen en regelingen goed bestuur en integriteit van de publieke omroep.