Evaluatie klokkenluidersregeling

Biedt de klokkenluidersregeling rechtsbescherming aan medewerkers die een misstand melden? Is de klokkenluidersregeling een effectieve manier om misstanden aan de kaak te stellen? Minister Ter Horst heeft de klokkenluidersregelingen van de overheid geëvalueerd en dit heeft volgens de minister een aantal zorgelijke resultaten opgeleverd. De belangrijkste is dat de klokkenluider onvoldoende bescherming geniet. CIPO gaat onderzoeken of aanpassingen nodig zijn.