Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar naleving gedragscode

Het Verwey-Jonker Instituut is in opdracht van CIPO gestart met de meting van de naleving van de Richtlijnen en regelingen goed bestuur en integriteit. De verwachting is dat in november een rapportage wordt gepubliceerd waarin de mate van naleving en de afwijkingen bekend worden gemaakt.