Sponsoring door de overheid

Leidt cofinanciering door de rijksoverheid tot aantasting van de onafhankelijkheid van de publieke omroepen of tot ongewenste overheidsbeïnvloeding? In 2008 heeft de premier de mogelijkheid tot sponsoring van programma´s door de rijksoverheid ingetrokken, om ongewenste overheidsbeïnvloeding en aantasting van de onafhankelijkheid van de omroepen te voorkomen.

De gedragscode van de publieke omroepen bevat richtlijnen om de onafhankelijkheid van de redactie en eindverantwoordelijkheid van de omroep te borgen. CIPO heeft onderzocht of de omroepen programma´s uit 2007 onafhankelijk en zonder invloed van de overheid op vorm en inhoud van de programma´s heeft gemaakt.

Het onderzoek is te vinden onder ‘Publicaties/Onderzoeken‘.