Dubbelfuncties bij NIO en SVIZ

Ondanks aanbevelingen van CIPO dubbelfuncties uit te sluiten, zijn er in het bestuur van de NIO en de SVIZ bestuurders die eveneens deel uit maken van het bestuur van de CMO danwel de NMR. CIPO acht dit niet in lijn met de aanbevelingen van de richtlijn Goed Bestuur.

Richtlijn 1 bevat de aanbevelingen dat bestuurders en toezichthouders onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar, en welk deelbelang dan ook kunnen opereren. Twee bestuursleden van de NIO zijn ook lid van het bestuur van CMO. Twee bestuursleden van de SVIZ zijn tevens lid van het bestuur van de NMR. CIPO heeft bezwaar tegen de dubbelfuncties omdat het CMO het bestuur van de NIO benoemt en de NMR benoemingsbevoegdheid heeft ten aanzien van het bestuur van de SVIZ.