Jaarverslag 2008

Het jaarverslag 2008 is uit. Met onder meer het onderzoek naar goed bestuur en dubbelfuncties, het onderzoek naar cofinanciering door overheid en de monitoring door het Verwey-Jonker Instituut.

RECTIFICATIE: in het jaarverslag 2008 op blz. 22 is een fout geslopen bij de vermelding van de nevenfunctie van Pauline Kruseman bij het Nationaal Historisch Museum. Zij is vice-voorzitter van de Raad van toezicht van het Nationaal Historisch Museum.

Het jaarverslag is te vinden onder ‘Publicaties/Jaarverslagen‘.