Hans Dijkstal 1943-2010

Op 9 mei 2010 overleed Hans Dijkstal. Hij was sinds januari 2006 de eerste voorzitter van de Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO). Een betrokken, integere en open man die met veel gevoel voor humor de Commissie leidde. Hans heeft de basis gelegd voor het draagvlak bij de omroepen voor de thema’s goed bestuur en integriteit.

Eigen verantwoordelijkheid en transparantie waren de uitgangspunten bij zijn werk voor de Commissie. Hij vond dat integriteit vooral van binnenuit moest komen. Juist dat heeft hij gestimuleerd, altijd zorgvuldig en binnen de grenzen van de bevoegdheid van de Commissie.

Hans was een toegankelijke voorzitter, altijd bereid om in gesprek te gaan met de omroepen, zowel bestuurders als medewerkers waren welkom. We zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor CIPO heeft gedaan.

CIPO