Verschenen: Nalevingsonderzoek gedragscode 2010

CIPO heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin de landelijke media-instellingen de gedragscode voor de publieke omroep toepasten in 2010. Uit de Monitor 2010 blijkt dat de bepalingen overwegend goed worden nageleefd. Een aantal omroepen heeft een of meer van de vier in de code beschreven registers niet openbaar gemaakt via de site van de omroep. Daarop worden ze door CIPO aangesproken.

CIPO keek dit jaar in het bijzonder naar de toepassing van artikel 38 van richtlijn 1, over personele diversiteit. Daarbij zijn de dimensies leeftijd, geslacht, salariëring en herkomst onderzocht. Opvallend is het succes dat een aantal omroepen zegt te boeken met het bereiken van personele diversiteit via programmatische diversiteit.

Het rapport maakt formeel onderdeel uit van het verslag dat de NPO conform artikel 2.58 van de Mediawet jaarlijks voor 1 mei aan het ministerie van OCW en het Commissariaat voor de Media stuurt.

Het onderzoek is te vinden onder ‘Publicaties/Onderzoeken‘.