Nieuwe code goed bestuur en integriteit

Sinds 1 januari 2012 is er een nieuwe gedragscode voor de landelijke publieke media-instellingen en de NPO. In artikel 2.3 van de Mediawet 2008 is bepaald dat de Raad van Bestuur van NPO een code ter bevordering van goed bestuur en integriteit opstelt en de code uit 2006 was toe aan een actualisering.

In de code zijn de adviezen verwerkt die CIPO in de afgelopen jaren gevraagd en ongevraagd heeft gegeven, zoals over de aanstellingsduur van de accountant, de toepassing van bepalingen over nevenfuncties, de onafhankelijkheid van topfunctionarissen en de geschenkenregeling. Door nieuwe regelgeving was Richtlijn 4 over cofinanciering (ideële sponsoring) niet meer aan de orde en omdat in de Telecommunicatiewet bepalingen over niet private e-mail, het versturen van sms en andere telefoondiensten zijn aangescherpt en uitgebreid, konden ook de Richtlijnen 5 (interactieve telefoondiensten) en 6 (e-mailmarketing) vervallen. Verder zijn verwijzingen naar mediawettelijke artikelen in overeenstemming gebracht met de Mediawet 2008. De nieuwe code kwam tot stand na consultatie van het College van Omroepen en de Centrale Ondernemingsraad.

De gedragscode en de toelichting daarop zijn te vinden onder ‘Gedragscode’.