Jaarverslag 2011 online

Een boeiend jaar, noemt voorzitter Johan Remkes het jaar 2011. Zo was er de vernieuwde gedragscode, die door de raad van bestuur van NPO uiteindelijk op 6 december is vastgesteld. Deze gedragscode is nu compacter, completer en sluit bovendien beter aan op het Burgerlijk wetboek.

Het jaarverslag is te vinden onder ‘Publicaties/Jaarverslagen‘.