Verantwoording intern toezicht verenigingen en taakomroepen 2012

Voor het goed functioneren van en het vertrouwen in een media-instelling is het van belang dat het interne toezicht laat zien dat het er is en vooral hoe het zijn taken verricht.

In artikel 1.4.2 van de Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep is bepaald dat iedere media-instelling de interne toezichthoudende taak belegt bij een afzonderlijk toezichthoudend orgaan (‘raad van toezicht’ in een ‘two tier board’) of bij het besturend orgaan (‘toezichthoudende bestuurders’ in een ‘one tier board’).

Voor het onderzoek heeft CIPO de jaarverslagen 2012 en de jaarrekeningen 2012 van de verenigingen en de taakomroepen (NTR en NOS) bestudeerd. Daarnaast is op de websites van de omroepen gezocht naar verantwoording door en informatie over het interne toezicht.

Het rapport vindt u bij ‘Publicaties/Onderzoeken‘.