Checklist verantwoording rvt

De Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep 2012, die van toepassing is op de landelijke publieke media-instellingen en op de stichting NPO, bevat 17 bepalingen over (leden van) de raad van toezicht. CIPO heeft ze in een overzicht geplaatst, dat door de rvt kan worden gebruikt als checklist bij het samenstellen van de verantwoording over het functioneren van de rvt. Die verantwoording vindt plaats in het jaarverslag, dat ook via de website van de media-instelling openbaar wordt gemaakt. Voor de registers geldt dat deze ook separaat via de website te raadplegen zijn, en gedurende het hele jaar worden bijgewerkt.

CIPO monitort de verantwoording door de rvt’s sinds het verslagjaar 2011 structureel. Rapportages daarvan zijn te vinden op deze website.

Checklist verantwoording rvt