Verantwoording RvT’s media-instellingen verbeterd

De Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep 2012 bevat een aantal bepalingen over de openbare verantwoording door de raden van toezicht van de landelijke publieke media-instellingen en de NPO. 

Periodiek onderzoekt CIPO of de verantwoording conform de code is. Voor dit rapport hebben we de jaarverslagen en jaarrekeningen 2015 en de websites geraadpleegd. Ter vergelijking worden de resultaten van de eerdere metingen gepresenteerd.