CIPO en Commissariaat vernieuwen samenwerkingsprotocol

CIPO en het Commissariaat voor de Media hebben hun samenwerkingsprotocol vernieuwd n.a.v. de inwerkingtreding van de Governancecode Publieke Omroep van de NPO en van de Beleidsregels Governance en Interne Beheersing van het CvdM op 01-01-18.

Het protocol beoogt duidelijkheid te geven over de taakverdeling tussen CIPO en het CvdM inzake toezicht op goed bestuur en integriteit en over de manier waarop beide elkaar daarbij kunnen versterken.

In het eerste kwartaal van 2018 zal CIPO worden verzelfstandigd in de Stichting Integriteit Publieke Omroep (‘SIPO’). Dat kan aanleiding zijn het protocol opnieuw te herzien. Partijen menen echter dat het kunnen bieden van duidelijkheid voorafgaand aan inwerkingtreding van Code en Beleidsregels voor de media-instellingen en de NPO van groot belang is.

Samenwerkingsprotocol CIPO / CvdM (2018)