Stichting Integriteit Publieke Omroep

Sinds de eerste code in 2006 wordt het toezicht op de naleving ervan uitgeoefend door de Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO). Deze Commissie heeft geen rechtspersoonlijkheid en is onderdeel van de NPO. Omdat CIPO ook toezicht houdt op naleving van de code door de NPO zelf, heeft de raad van bestuur van NPO het voornemen uitgesproken om -binnen de wettelijke mogelijkheden- CIPO van NPO los te koppelen en verder te laten gaan als Stichting Integriteit Publieke Omroep (SIPO). Daarbij wordt de betrokkenheid van de omroepen vergroot, onder meer bij de benoeming van bestuursleden van SIPO. De omroepen worden over het voorstel geconsulteerd.

De commissieleden zien verzelfstandiging als een belangrijke stap in de ontwikkeling van de governance bij de publieke omroep. CIPO-voorzitter Van Halder: “De dubbelrol van de NPO roept wel eens vragen op. NPO stelt op grond van de Mediawet de code vast en regelt het toezicht in de vorm van CIPO, terwijl de code en CIPO zich ook op de NPO richten. Het is goed dat de RvB deze verandering wil aanbrengen. De onafhankelijkheid van het toezicht wordt erdoor onderstreept”.

De huidige commissieleden van CIPO zijn de beoogde eerste bestuursleden van SIPO.