Leon van Halder 1955 – 2019

Met droefenis hebben we kennis genomen van het overlijden van onze voorzitter Leon van Halder, op 27 maart. Sinds juni 2016 vervulde hij het voorzitterschap van de Commissie Integriteit Publieke Omroep met verve.

Complexe verhoudingen binnen en tussen omroeporganisaties, schijnbaar onoplosbare dilemma’s, klachten, de keuze tussen meer of juist minder regels: Leon ging niets uit de weg. Zijn ambitie was goed bestuur, integriteit, governance, of hoe het ook heten moest, gewoon te laten zijn. Bij iedereen en op alle niveaus bij de publieke omroep.

Daarbij was Leon voor iedereen heel benaderbaar en zorgde hij ook binnen de commissie met zijn Brabantse inborst voor een uitstekende sfeer. Die is onschatbaar als er lastige zaken op de agenda staan. Het was een voorrecht met hem samen te werken.

Conny van Altena
Bernt Schneiders
Sandor Varga