CIPO stelt NPO vragen over nevenfunctie Directeur Video

In een vandaag op HP/De Tijd online verschenen artikel wordt gesteld dat de Commissie Integriteit Publieke Omroep een integriteitsonderzoek is gestart naar Frans Klein, Directeur Video van de NPO, en naar de Raad van Bestuur van de NPO. Dat is niet het geval.

Naar aanleiding van berichten in de pers over de zakelijke betrokkenheid van de Directeur Video bij een aantal restaurants, heeft CIPO aan de Raad van Bestuur vragen gesteld over het in acht nemen van de gedragscode bij zijn indiensttreding. Soortgelijke vragen zijn gesteld aan BNNVARA, waar hij eerder werkzaam was.