Ochtend van de Integriteit

Tot de taken van CIPO hoort, naast toezien op naleving van de code, het ongevraagd adviseren van de landelijke publieke mediaorganisaties over het toepassen van de code. In dat kader organiseerde CIPO op vrijdag 22 november 2019 weer een bijeenkomst voor bestuurders en leden van de raden van toezicht van de omroepen en de NPO. Na de introductie door CIPO-voorzitter Bernt Schneiders trapte organisatieadviseur Annemiek Meinen af met een levendige workshop.

Wat is eigenlijk integer zijn? Hoe voer je daar een gesprek over zonder meteen te moraliseren? Na een verkenning en verdieping van ons morele kompas ging zij met de aanwezigen in gesprek over dilemma’s uit de omroeppraktijk. Er werd vooral gezocht naar onderliggende waarden en waardensystemen. Aan de hand van voorbeelden is geoefend met het bespreekbaar maken van integriteitskwesties en het nemen van moreel complexe besluiten. De deelnemers kozen daarbij ook letterlijk positie, in op de vloer aangebrachte vlakken.

De tweede bijdrage werd geleverd door Hans Bossert, expert op het gebied van governance & business control. Zijn thema: goed bestuur bij disruptieve veranderingen. Er zijn veel technologische en maatschappelijke ontwikkelingen gaande, de concurrentie neemt toe en de financiering van de publieke omroep staat onder druk. Hoe geef je vorm aan goed bestuur in een snel veranderende wereld en welke rol speelt integriteit daarbij? Hans bood een handreiking vanuit moderne modellen voor management en leiderschap.

Deze Ochtend van de Integriteit vond plaats in M-Mediagebouw in Hilversum. Eerdere bijeenkomsten van CIPO stonden bijvoorbeeld in het teken van het creëren van een organisatiecultuur die bijdraagt aan onafhankelijkheid en integriteit en van het vinden van de balans tussen intern en extern toezicht.

Annemiek Meinen is verbonden aan de Beuk, houdt zich in het bijzonder bezig met democratie en traint en begeleidt in dat kader lokale bestuurders (met name burgemeesters), gemeenteraden, colleges en professionals.

Hans Bossert werkt sinds jaren als expert en adviseur voor organisaties in de publieke en de private sector. Hij is buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch – School of Public Leadership en Lector Finance & Accountancy bij Hogeschool Inholland. In het verleden was hij hoogleraar Governance & Control aan Nyenrode en de Vrije Universiteit en partner bij Deloitte.