Nieuw lid CIPO: Michel Dutrée

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep heeft de heer dr. M.A. (Michel) Dutrée benoemd tot lid van CIPO per 1 januari 2020. Het College van Omroepen en de raad van toezicht van de NPO adviseerden positief op de voordracht van CIPO.

Michel Dutrée is directeur/eigenaar van Assistis Coaching & Consultancy. Hij heeft ruime ervaring met zelfregulering in publieke en private organisaties en daarmee verbonden vraagstukken en vervulde meerdere bestuurs- en toezichtfuncties. Met zijn benoeming is CIPO compleet.