Evaluatie Governancecode 2018

Bij de inwerkingtreding van de huidige code, op 01-01-2018, is afgesproken dat deze na twee jaar zal worden geëvalueerd. Op verzoek van de NPO heeft CIPO het voortouw genomen bij de evaluatie en deze in de loop van 2020 in gang gezet.

Eerst zijn de ervaringen besproken van de compliance officers van alle omroeporganisaties, omdat CIPO ervan uitgaat dat zij bij uitstek op de hoogte zijn van de toepassing van de code binnen de eigen omroep. Daarna volgden gesprekken met omroepdirecties, met het Commissariaat voor de Media en met de raad van bestuur van de NPO. De evaluatie wordt naar verwachting in april 2021 afgerond en zal door de RvB worden gebruikt bij het actualiseren van de code in 2021. Mede met het oog op een effectieve naleving, zullen de landelijke omroepen daarbij opnieuw worden betrokken.