2.32

Elke mediaorganisatie legt jaarlijks aan alle medewerkers een -al dan niet elektronische- in te vullen en te ondertekenen vragenlijst voor met betrekking tot de toepassing van (onderdelen van) deze Governancecode. Tot de gestelde vragen behoren in elk geval vragen over

  • het hebben van financiële belangen en beleggingen in sectorgerelateerde ondernemingen of in bedrijven waarmee de mediaorganisatie een zakelijke verhouding heeft, (zie 2.2);
  • betrokkenheid bij besluitvorming over opdrachtverlening aan bekenden (zie 2.4);
  • het hebben van nevenfuncties (zie 2.6);
  • het aanvaarden van geschenken, uitnodigingen en andere voordelen (zie 2.13);
  • het geven van geschenken, uitnodigingen en andere voordelen (zie 2.17).