3.13Exitgesprekken

De RvT voert exitgesprekken met vertrekkende leden van het bestuur en van de RvT.