4.1

Het bestuur functioneert collegiaal en is in ieder geval verantwoordelijk voor:

  1. zorgvuldige besluitvorming wat betreft procedure, proces en inhoud;
  2. het realiseren van de doelstellingen, de strategie en het (financiële) beleid;
  3. het realiseren en borgen van de transparantie, onafhankelijkheid en integriteit van de mediaorganisatie;
  4. het (laten) naleven van alle relevante wetten en regels, waaronder de Mediawet 2008 en deze Code;
  5. het beheersen van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de juiste besteding van de middelen van de mediaorganisatie;
  6. de verslaggeving en rapporteert jaarlijks over de prestaties van de mediaorganisatie;
  7. de tijdige en adequate informatievoorziening naar de RvT.