5.12

De RvT komt ten minste vier maal per jaar bijeen.