6.5Betaling voor medewerking aan programma’s

Een mediaorganisatie dient te allen tijde haar redactionele onafhankelijkheid te bewaken en te handhaven.

De mediaorganisatie stelt daarom een interne regeling op over de toelaatbaarheid van en de wijze waarop betaling aan gasten, waaronder deskundigen en ‘side kicks’, in onder meer talkshows, mogelijk is.
Gasten kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van gemaakte onkosten, op basis van een door de mediaorganisatie goedgekeurde declaratie en onder overlegging van bonnen waaruit de gemaakte onkosten ondubbelzinnig blijken.

Personen die in een journalistiek radio- of tv-(onderzoeks)programma figureren, bijvoorbeeld in een portret of een documentaire, worden niet voor hun verhaal betaald.

Zij kunnen wel in aanmerking komen voor vergoeding van gemaakte onkosten, op basis van een door de mediaorganisatie goedgekeurde declaratie en onder overlegging van bonnen waaruit de gemaakte onkosten ondubbelzinnig blijken.