7.3

Verder beschrijft de mediaorganisatie in het jaarverslag in ieder geval:

  1. de inrichting van de organisatie (organigram);
  2. de samenstelling van het bestuur en de RvT, de zittingsduur van de leden van het bestuur en de RvT, de data van infunctietreding en aftreden (rooster van aftreden);
  3. aard en omvang van langdurige samenwerkingsverbanden met derden buiten het omroepbestel;
  4. de aard en omvang van deelnemingen en overige (financiële) belangen;
  5. de ontwikkeling van het sociaal beleid;
  6. de inspanningen om in alle functielagen een evenwichtige personeelssamenstelling te bevorderen die is gerelateerd aan de Nederlandse bevolkingssamenstelling.