B.5Budget en verantwoording

B.5.2

Jaarlijks voor 1 juni wordt een jaarverslag en een jaarrekening door de Commissie opgesteld. In het jaarverslag wordt, zo nodig geanonimiseerd, en met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen per mediaorganisatie vermeld:

  1. het aantal onderzoeken dat de Commissie heeft verricht;
  2. het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand;
  3. het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek heeft geleid;
  4. het aantal en de aard van de adviezen die zij heeft uitgebracht.