B.1Inleiding

Deze regeling bepaalt de instelling, taken en overige relevante aspecten van de onafhankelijke Commissie ter bevordering van goed bestuur en integriteit publieke omroep (hierna: de Commissie of CIPO). Daarmee geeft de raad van bestuur van de NPO uitvoering aan de wettelijke opdracht om in de gedragscode regels op te nemen over toezicht op en naleving van de code (artikel 2.3, derde lid, aanhef en onder f, Mediawet 2008).