B.6Onderzoek algemeen

De Commissie onderscheidt

  1. onderzoek als bedoeld in B.2.3.e (melding vermoeden misstand);
  2. onderzoek als bedoeld in B.2.3.f (zelfstandig onderzoek naar aanleiding van misstanden);
  3. onderzoek als bedoeld in B.2.3.g (zelfstandig onderzoek algemeen).

De Commissie is geen zelfstandig bestuursorgaan en als zodanig niet gehouden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) c.q. aan de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb).

De Commissie streeft er desalniettemin naar om, waar dat naar haar oordeel redelijkerwijs mogelijk is, rekening te houden met de abbb en de Awb.

De Commissie zal schriftelijk zo tijdig mogelijk verduidelijken of sprake is van een onderzoek als bedoel in B.2.3.e of B.2.3.f of B.2.3.g.