B.6Onderzoek algemeen

B.6.2

De Commissie is geen zelfstandig bestuursorgaan en als zodanig niet gehouden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) c.q. aan de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb).

De Commissie streeft er desalniettemin naar om, waar dat naar haar oordeel redelijkerwijs mogelijk is, rekening te houden met de abbb en de Awb.