B.3Samenstelling en werkwijze

B.3.1

De Commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vier onafhankelijke leden, onder wie de voorzitter.