B.8(Voor)onderzoek n.a.v. een melding

B.8.14

De Commissie zal na

  1. vaststelling van de ontvankelijkheid van de melder;
  2. haar (voor)onderzoek;
  3. de eventuele reactie van de mediaorganisatie als bedoeld in B.8.11;
  4. de eventuele tweede ronde als bedoeld in B.8.12,

haar definitieve advies in schriftelijke vorm geven aan de hoogst verantwoordelijke van de mediaorganisatie en de melder schriftelijk op de hoogte brengen van (de kern van) het definitieve advies, met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van aan de Commissie verstrekte informatie en de geldende wettelijke bepalingen.