B.8(Voor)onderzoek n.a.v. een melding

B.8.2

Voordat de Commissie besluit een onderzoek in te stellen naar het vermoeden van een misstand, bepaalt de Commissie of de melder ontvankelijk is.