B.8(Voor)onderzoek n.a.v. een melding

B.8.9

De Commissie kan het onderzoek opdragen aan een van de leden.