B.4Wraking en verschoning

B.4.3

De voorzitter of, indien het hem zelf betreft, de vicevoorzitter, beslist zo spoedig mogelijk gemotiveerd en schriftelijk of wraking of verschoning wordt toegestaan. In dat geval wijst de voorzitter, zo mogelijk, een vervangend lid als behandelaar aan.