B.7Zelfstandig onderzoek

Bij een onderzoek op eigen initiatief als bedoeld in B.2.3.f of B.2.3.g richt de Commissie haar onderzoek naar eigen goeddunken in, zij het dat de Commissie daarbij

  1. streeft naar een zo groot mogelijke zorgvuldigheid en transparantie;
  2. rekening houdt met het beginsel van hoor en wederhoor;
  3. haar bevindingen zoveel als redelijkerwijs gevergd kan worden zal motiveren.

Daarbij bepaalt de Commissie wat deze uitgangspunten in een concreet geval met zich brengen en op welke wijze en in welke mate rekening dient te worden gehouden met deze uitgangspunten.