Regeling C – Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep (BPPO, Bindend)

Het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO) bevat de regeling voor die presentatoren, programmamakers, dj’s en vergelijkbare functies binnen de publieke omroep waarvan duidelijk is dat hun honorering in hoge mate wordt bepaald door marktwerking.

Het BPPO maakt deel uit van deze door de raad van bestuur van de NPO op grond van artikel 2.3, tweede lid, juncto artikel 2.10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Mediawet 2008 vastgestelde Gedragscode. Het BPPO wordt echter separaat vastgesteld en gepubliceerd.

Periodiek toetst CIPO marginaal of de RvB van de NPO aan het Beloningskader een juiste toepassing heeft gegeven.

Beloningskader presentatoren in de publieke omroep 2017