Actueel

Gedragscode goed bestuur en integriteit 2012Lees en doorzoek de code

Gedragscode goed bestuur en integriteit 2012

Beloningskader presentatoren in de publieke omroep (2012)


De Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep 2012 bestaat uit:

1. Richtlijn ter bevordering goed van bestuur en toezicht;
2. Richtlijn ter bevordering van integriteit;
3. Richtlijn over verslaglegging;
4. Beloningskader presentatoren in de publieke omroep (BPPO);
A. Klokkenluidersregeling;
B. Regeling waarin de taken en de werkzaamheden van CIPO zijn omschreven.

De Raad van Bestuur van NPO heeft de ‘Gedragscode 2012’ op 6 december 2011 vastgesteld. De Richtlijnen (behalve Richtlijn 4) en Regelingen zijn in werking getreden per 1 januari 2012 en zijn door verzending aan de media-instellingen en door publicatie op de websites van de NPO en CIPO bekend gemaakt.

Richtlijn 1 (Goed bestuur en toezicht) is vastgesteld als aanbeveling die op grond van het bepaalde in artikel 2.142a, tweede lid, van Mediawet 2008 door de landelijke publieke media-instellingen zoveel als mogelijk dient te worden gevolgd.

De Richtlijnen 2 (Integriteit) en 3 (Verslaglegging), alsmede de Regelingen A (Klokkenluider) en B (‘CIPO’) zijn op grond van het bepaalde in artikel 2.3, tweede lid, juncto artikel 2.10., tweede lid, aanhef en onder c., vastgesteld onder het principe “pas toe of leg uit”. Op grond van artikel 2.60, eerste lid, van de Mediawet 2008 zijn deze Richtlijnen en Regelingen bindend voor de landelijke publieke media-instellingen.

Als een media-instelling goede gronden meent te hebben om van een bepaling in de Richtlijnen af te wijken, dan worden deze gronden, tezamen met de afwijking, kenbaar gemaakt. De meest aangewezen plaatsen daarvoor zijn de website en het jaarverslag van de omroep.

CIPO spreekt de verwachting uit dat de media-instellingen zich op dezelfde wijze ook ten aanzien van een eventuele afwijking van Richtlijn 1 (Goed bestuur en toezicht)  zullen verantwoorden.

Richtlijn 4 (Beloningskader; ‘BPPO’) is (gewijzigd en opnieuw) vastgesteld op 26 juni 2012 en in werking getreden per 1 augustus 2012.