Vervallen

De code zoals van kracht van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2021:

Governancecode Publieke Omroep 2018

De code zoals van kracht van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2017:

Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep 2012

Toelichting Gedragscode goed bestuur en integriteit 2012

Samenvatting Gedragscode goed bestuur en integriteit 2012


De code zoals van kracht van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2011:

Richtlijnen en regelingen goed bestuur en integriteit publieke omroep (2006)


Beloningskader (‘BPPO’) zoals van kracht van 1 augustus 2012 tot en met 4 oktober 2017 (In die periode als Richtlijn 4 opgenomen in de Gedragscode 2012.):

Beloningskader presentatoren in de publieke omroep (2012)


Beloningskader (‘BPPO’) zoals van kracht van 1 september 2009 tot en met 31 juli 2012 (Van 1 januari 2012 tot en met 31 juli 2012 als Richtlijn 4 opgenomen in de Gedragscode 2012.):

Beloningskader presentatoren in de publieke omroep (2009)