Voor wie geldt de Gedragscode?

De Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep 2012 is op grond van artikel 2.3, tweede lid, van de Mediawet 2008, door de raad van bestuur van de NPO vastgesteld ter bevordering van goed bestuur en integriteit bij de landelijke publieke media-instellingen en de NPO. De code geldt voor medewerkers die krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn, alsmede voor de bestuurders, waaronder directeuren, en toezichthouders.

De media-instellingen en de NPO nemen in overeenkomsten met opdrachtnemers, waaronder in opdrachtovereenkomsten, een bepaling op waardoor de opdrachtnemer zich conformeert aan de Gedragscode. De reikwijdte van de code is hiermee vergroot ten opzichte van de code die van kracht was tot en met 31 december 2011.