Links

Op grond van artikel 2.3, tweede lid, van de Mediawet is de gedragscode van toepassing op de landelijke publieke media-instellingen en de NPO.

Op eigen initiatief hanteert ook de Stichting Omroep Muziek (SOM) de gedragscode van de NPO.

Sinds 1 juli 2016 bestaat het Huis voor Klokkenluiders. Medewerkers van de landelijke publieke media-instellingen en de NPO melden een vermoeden van een misstand in eerste instantie intern; bij de organisatie waarvoor ze werkzaam zijn. Daarna is melding bij CIPO mogelijk, dat is aangewezen als secundair meldpunt binnen de landelijke publieke omroep. Extern melden bij het Huis voor Klokkenluiders kan –na interne melding- ook. De voorwaarden en procedures van het Huis zijn te vinden op de website huisvoorklokkenluiders.nl.

Waardevolle informatie over het opzetten en implementeren van integriteitsbeleid is te vinden bij het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS). Weliswaar is BIOS inmiddels (gedeeltelijk) opgegaan in het Huis voor Klokkenluiders, maar de website integriteitoverheid.nl blijft nog het hele jaar 2017 beschikbaar.