Links

Op grond van artikel 2.3, tweede lid, van de Mediawet is de gedragscode van toepassing op de landelijke publieke media-instellingen en de NPO.

Ombudsman NPO
Heeft u een klacht over een journalistiek programma of artikel van een van de publieke omroepen, of bent u niet tevreden over het antwoord van de omroep, dan kunt terecht bij de ombudsman van de NPO. Hoe u dat doet, leest u hier.

NICAM
Vindt u dat een programma schadelijk is voor jongeren onder de zestien jaar, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van het NICAM (Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media). Informatie hierover vindt u hier.

Huis voor Klokkenluiders
Sinds 1 juli 2016 bestaat het Huis voor Klokkenluiders. Medewerkers van de landelijke publieke media-instellingen en de NPO melden een vermoeden van een misstand in eerste instantie intern; bij de organisatie waarvoor ze werkzaam zijn. Daarna is melding bij CIPO mogelijk, dat is aangewezen als secundair meldpunt binnen de landelijke publieke omroep. Extern melden bij het Huis voor Klokkenluiders kan -na interne melding- ook. De voorwaarden en procedures van het Huis zijn te vinden op de website huisvoorklokkenluiders.nl.

Stichting Regionale Publieke Omroep
De Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) is op basis van artikel 2.60a lid 1 van de Mediawet vanaf 31 mei 2016 het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de regionale publieke omroep in Nederland.

Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen
De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de Lokale Publieke Omroep en ondersteunt lokale omroepen om de sector verder te professionaliseren en om de kwaliteit van de producties van lokale omroepen te verbeteren.