Nieuws

Nieuwe gedragscode in ontwikkeling

CIPO werkt samen met de Raad van Bestuur van de NPO aan het actualiseren van de gedragscode voor de landelijke publieke omroep. In artikel 2.3 van de Mediawet 2008 is bepaald dat de Raad van Bestuur een code ter bevordering van goed bestuur en integr...

Mr. Bernt Schneiders nieuw lid CIPO

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft mr. B.B. (Bernt) Schneiders  benoemd tot lid van CIPO per 1 juli 2017. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van verlenging met een gelijke periode. ...

Verantwoording RvT’s media-instellingen verbeterd

De Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep 2012 bevat een aantal bepalingen over de openbare verantwoording door de raden van toezicht van de landelijke publieke media-instellingen en de NPO.  Periodiek onderzoekt CIPO of de verantwo...

Vacature lid CIPO

CIPO heeft een vacature voor een lid van de commissie. Het profiel waaraan kandidaten moeten voldoen en de manier waarop belangstelling kenbaar kan worden gemaakt treft u aan in onderstaande advertentie, waarop ook in de landelijke pers is gewezen. B...

Drs. Leon van Halder voorzitter CIPO

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft drs. L.A.M (Leon) van Halder benoemd tot voorzitter van CIPO per 1 juni 2016, voor een periode van vier jaar. De RvB volgt daarmee de voordracht van CIPO en een positief advies van de...

Vacature voorzitter CIPO

Binnen CIPO is een vacature ontstaan voor de functie van voorzitter. In de advertentie, die in de landelijke pers is verschenen, treft u het functie- en persoonsprofiel aan en de wijze waarop belangstelling voor de functie kenbaar kan worden gemaakt....

Checklist verantwoording rvt

De Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep 2012, die van toepassing is op de landelijke publieke media-instellingen en op de stichting NPO, bevat 17 bepalingen over (leden van) de raad van toezicht. CIPO heeft ze in een overzicht gepl...

Governancetoets aanvragers erkenningsperiode 2016-2020

Op verzoek van de raad van bestuur van de NPO heeft CIPO een governancetoets uitgevoerd op de negen organisaties die voor de periode 2016-2020 een aanvraag hebben ingediend voor: een erkenning: de fusie- of samenwerkingsomroepen KRO-NCRV, BNN-VARA, A...

Verantwoording intern toezicht verenigingen en taakomroepen 2012

Voor het goed functioneren van en het vertrouwen in een media-instelling is het van belang dat het interne toezicht laat zien dat het er is en vooral hoe het zijn taken verricht. In artikel 1.4.2 van de Gedragscode goed bestuur en integriteit publiek...

Mr. Van Altena lid van CIPO

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft mr. C.H.M. (Conny) van Altena per 1 januari 2014 benoemd tot lid van CIPO. De Raad van Bestuur volgt daarmee de voordracht van CIPO en een positief advies van de Raad van Toezicht van...

Jaarverslag 2012 online

Het jaarverslag van CIPO over 2012 is verschenen. Het is te vinden onder ‘Publicaties/Jaarverslagen‘.

CIPO zoekt nieuw commissielid

Per 1 januari 2014 ontstaat binnen CIPO een vacature. Het profiel waaraan kandidaten moeten voldoen en de wijze waarop belangstelling voor de functie kenbaar kan worden gemaakt treft u aan in onderstaande advertentie, die ook in de landelijke pers ve...