Leden van de Commissie

De Commissie Integriteit bestaat uit onafhankelijke leden en staat onder tijdelijk voorzitterschap van mr. C.H.M. (Conny) van Altena. Daarnaast is mr. B.B. (Bernt) Schneiders lid. Secretaris/onderzoeker is drs. S.J. (Sandor) Varga.

Leden van de commissie worden door de Raad van Bestuur van de NPO benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een aansluitende periode is éénmaal mogelijk. Indien nodig laat de commissie zich bijstaan door externe deskundigen. Het lidmaatschap van de CIPO is een bezoldigde nevenfunctie.

(b is bezoldigd, o is onbezoldigd)

Mr. C.H.M. (Conny) van Altena

Mr. C.H.M. (Conny) van Altena

Voorzitter a.i. van CIPO. Zij is Staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en zit de meervoudige Algemene Kamer voor (b).

overige functies

 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam (b)
 • Plv. voorzitter Commissie van Beroep Stichting Code Geneesmiddelenreclame (b)
 • Plv. voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (b)
 • Docent SSR (Studiecentrum Rechtspleging) (b)
 • Onafhankelijk lid Waarderingskamer (b)
 • Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep (b)
 • Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (b)

Een overzicht van haar nevenactiviteiten staat ook op de site van de Raad van State.

Mr. B.B. (Bernt) Schneiders

Directeur VSBfonds. Voormalig burgemeester van Haarlem en voormalig voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

overige functies

 • Voorzitter Raad van Toezicht Spaarne Ziekenhuis (b)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Altrecht (b)
 • Lid Raad van Toezicht Woonzorg Nederland (b)
 • Lid Raad van Toezicht Amsterdam Partners (o)
 • Voorzitter Raad van Advies COA (b)
 • Voorzitter Stichting Leefomgeving Schiphol (b)
 • Voorzitter Voedselbank Haarlem (o)

Bekijk het rooster van aftreden


Bekijk het profiel voorzitter CIPO