Leden van de Commissie

De Commissie Integriteit bestaat uit drie onafhankelijke leden en staat onder voorzitterschap van drs. L.A.M. (Leon) van Halder. Verder zijn mr. C.H.M. (Conny) van Altena en mr. B.B. (Bernt) Schneiders lid. Secretaris/onderzoeker is drs. S.J. (Sandor) Varga.

Leden van de commissie worden door de Raad van Bestuur van de NPO benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een aansluitende periode is éénmaal mogelijk. Indien nodig laat de commissie zich bijstaan door externe deskundigen. Het lidmaatschap van de CIPO is een bezoldigde nevenfunctie.

(b is bezoldigd, o is onbezoldigd)

Drs. L.A.M. (Leon) van Halder

Leon van Halder is voorzitter van CIPO. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc in Nijmegen. Eerder was hij onder meer directeur-generaal en secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

overige functies

 • Lid Raad van Advies Autoriteit Persoonsgegevens (o)
 • Lid Economic Board Arnhem Nijmegen (o)
Mr. C.H.M. (Conny) van Altena

Mr. C.H.M. (Conny) van Altena

Conny van Altena is lid van CIPO. Zij is Staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en zit de meervoudige Algemene Kamer voor (b).

overige functies

 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam (b)
 • Plv. voorzitter Commissie van Beroep Stichting Code Geneesmiddelenreclame (b)
 • Plv. voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (b)
 • Docent SSR (Studiecentrum Rechtspleging) (b)
 • Onafhankelijk lid Waarderingskamer (b)
 • Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep(b)

Een overzicht van haar nevenactiviteiten staat ook op de site van de Raad van State.

Mr. B.B. (Bernt) Schneiders

Bernt Schneiders is per 1 juli 2017 benoemd als lid van CIPO. Hij is directeur van het VSBfonds en was van 2006 tot 2016 burgemeester van de gemeente Haarlem.

overige functies

 • Voorzitter raad van toezicht Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (b)
 • Lid raad van toezicht Omring (b)
 • Voorzitter adviesraad COA (b)
 • Lid raad van toezicht Spaarne Gasthuis (b)
 • Voorzitter Stichting Leefomgeving Schiphol (b)
 • Lid Raad van Commissarissen KNHM Participaties B.V. (o)
 • Lid Raad van Toezicht Amsterdam Marketing (o)

Bekijk het rooster van aftreden


Bekijk het uitgebreide profiel voorzitter CIPO