Onze werkwijze

CIPO heeft een ondersteunende functie ten aanzien van integriteitskwesties bij de landelijke media-instellingen en de NPO. Bij vragen over de toepassing van de code kan met CIPO contact worden opgenomen.

Daarnaast heeft CIPO een controlerende functie en doet zij gevraagd en ongevraagd onderzoek naar naleving van de code. Onderzoeken kunnen leiden tot adviezen en aanbevelingen, die kunnen worden gepubliceerd op deze site. Doorgaans zal publicatie gebeuren in algemene bewoordingen, tenzij aanbevelingen geen gehoor krijgen. Dan kan publicatie ingezet worden als pressiemiddel.

Meldpunt voor klokkenluiders

De commissie werkt zowel reactief als proactief. Reactief geeft de commissie advies bij vragen over de interpretatie van de gedragscode, doet zij onderzoek na een melding of een andere aanleiding en komt zij in actie na klokkenluidersmeldingen. Proactief diept CIPO deelonderwerpen van de richtlijnen verder uit en geeft ze zo nodig aan de raad van bestuur van de NPO aanbevelingen voor het wijzigen van de code.

CIPO is geen bestuursorgaan en heeft daarom geen toezichthoudende taak in bestuursrechtelijke zin. CIPO gaat primair uit van stimulering; integriteit moet een onderdeel zijn van de bedrijfscultuur.

CIPO en het CvdM hebben raakvlakken in hun respectievelijke taakvervulling. Om een efficiënte en doelgerichte uitoefening van de aan hen opgedragen taken te bevorderen, hebben CIPO en het CvdM een samenwerkingsprotocol opgesteld.

Samenwerkingsprotocol CIPO / CvdM (2018)