Aanbesteding ledenwerfcampagnes

CIPO is naar aanleiding van berichten in de media een onderzoek gestart naar de aanbesteding van campagnes van de landelijke publieke omroepverenigingen om leden te werven.

Volgens artikel 1.5 van richtlijn 2 zijn de omroepen gehouden tenminste drie organisaties om een offerte te vragen als het gaat om een opdracht van meer dan € 50.000. Uitzondering zijn opdrachten waarvoor de wettelijke aanbestedingsregels gelden, of als het gaat om een opdracht tot het maken een televisie/of radioprogramma, danwel internetcontent, of uitzonderingen genoemd in de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

CIPO ziet niet toe op naleving van aanbesteding volgens de Europese richtlijnen. Wel is er sprake van overlap waar het meerdere soortgelijke opdrachten met ieder een bedrag van meer dan € 50.000 en gezamenlijk een bedrag van meer dan €206.000 betreft. Ingeval de Europese richtlijnen van toepassing zijn dan prevaleren deze boven de gedragscode.

Zeven omroepen hebben zich gehouden aan de code. Ze hebben geen opdrachten van meer dan € 50.000,- verstrekt of hebben in lijn met de gedragscode een offerte bij minimaal drie organisaties aangevraagd.

Een omroep heeft voor de ledenwerving meerdere opdrachten aan verschillende organisaties verstrekt. De omroep laat de vraag onbeantwoord of de gedragscode is gevolgd. Een omroep heeft in het kader van de ledenwerfcampagne zeven opdrachten verstrekt die onder de aanbestedingsregels van de gedragscode vallen. Bij vier opdrachten zijn drie of meer offertes aangevraagd bij verschillende organisaties. Bij de drie overige opdrachten is de aanbestedingsregeling van de gedragscode niet toegepast. De uitleg van de omroep komt op hetzelfde neer nl. dat de drie organisaties de enige mogelijkheid konden bieden die aansloot bij de wensen van de omroep (technisch, qua omvang of de enige aanbieder in het segment). Een omroep heeft de bepalingen uit de gedragscode niet toegepast omdat er maar een aanbieder was van de gevraagde dienst.

De minimumnorm van drie offertes van drie organisaties/opdrachtnemers geldt bij opdrachten van meer dan € 50.000, waarop de uitzonderingen niet van toepassing zijn. De ratio achter de aanbestedingsrichtlijn is immers het maken van een goed afgewogen keus, waarbij de marktwerking zorgt voor een concurrerend aanbod, qua kwaliteit, prijs, innovatie en creativiteit. Uitsluiting bij voorbaat van andere aanbieders creëert bovendien de schijn van belangenverstrengeling.

Aanbesteding ledenwerfcampagnes