Dubbelfuncties en scheiding taken

CIPO heeft onderzoek verricht naar mogelijke dubbelfuncties van bestuurders en toezichthouders bij de landelijke publieke omroepen.

Berichtgeving in de media vormde voor CIPO aanleiding om een onderzoek te starten naar dubbelfuncties van topfunctionarissen van de omroepen. De scheiding van uitvoerende en toezichthoudende taken heeft in dit onderzoek voorop gestaan. Dit betekent dat CIPO een voorkeur heeft voor een bestuursstructuur waarbij deze twee functies afzondelijk worden ingevuld. De keuze voor een bestuursmodel is echter aan de omroeporganisaties zelf.

Download rapportage