Evaluatie naleving gedragscode publieke omroep 2007

In opdracht van CIPO heeft het Verwey Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de naleving van de gedragscode van de landelijke publieke omroep. De mate van naleving van de gedragscode is vrij hoog. Ook het draagvlak voor de gedragscode is groot.

Opvallend is de hoge mate van naleving van de aanbevelingen voor goed bestuur in Richtlijn 1. Voor veel omroepen is dit aanleiding geweest de bestuurstructuur te professionaliseren. Daarentegen blijft de verslaglegging in de jaarstukken achter en ook de openbare registratie van onder andere geschenken en beleggingen verdient extra aandacht.

Download rapportage